Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τά κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

1. Τά κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης (εστιατόρια, ταβέρνες, μαγειρεία, ζυθεστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κυλικεία, αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ, καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, κοσμικές ταβέρνες, χορευτικά κέντρα κ.λπ) υποχρεούνται όπως διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.

2. Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία

φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

3. Η διάθεση στον πελάτη του παραπάνω εντύπου είναι ανελλιπής, γι' αυτό στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού (τουλάχιστον τριάντα τριπλότυπα φύλλα).

Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική-αγγλική-γαλλική-γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ»

4. Ειδικές υποχρεώσεις υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:

-α) Με σφραγίδα μελάνης, που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Δ/νση Εμπορίου Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς-Κεντρικός Τομέας», αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στην Αθήνα. Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη «ΠΡΟΣ», φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερες ως άνω γλώσσες.
-β) Με σφραγίδα μελάνης, πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/νση, οδός αριθμός, πόλη κ.λ.π) .Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο «Στοιχεία επιχείρησης» φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερες ως άνω γλώσσες.

5. Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει. Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρείς ως άνω ξένες γλώσσες.

6. Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τα δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, με ευθύνη της επιχείρησης, κρατεί ο καταναλωτής.

7. Ο καταναλωτής, εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσής του, για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά σε τρόπο ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, περιέλθει είς χείρας της αρμόδιας Υπηρεσίας που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

8. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων, εφόσον το αντικείμενο είναι αγορανομικό, διαφορετικά μεριμνά σε τρόπο ώστε η διαμαρτυρία αυτή περιέλθει εις χείρας της, κατά περίπτωση, Κρατικής Αρχής (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ)

9. Επί των διατάξεων της περίπτωσης α) της ως άνω παραγράφου 4,εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί σε νησιά, όπου υφίστανται Επαρχεία, αντί της Υπηρεσίας Εμπορίου Ν.Α, αναγράφεται το οικείο Επαρχείο (π.χ Επαρχείο Νάξου κ.λ.π)

10. Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή επί της πορείας του θέματός του.

11. Κατωτέρω παραθέτουμε υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αριθμός……………………..

ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ………………………………………..ΧΩΡΑ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ……………………………ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.