Διάθεση ελαιολάδων και πυρηνελαίων στον καταναλωτή

1. Στα πλαίσια εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 275610/30-10-03 των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 5 και 6 τού Κανονισμού ΕΚ 1019/02 της Επιτροπής της 13-6-02 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου», ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Το ελαιόλαδο της κατωτέρω περίπτωσης (β) προσφέρεται στον καταναλωτή προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5)λίτρων, ανεξάρτητα της ιδιότητας του πωλητή.
β) Στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες μαζικές εστιάσεις) προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο τα βρώσιμα ελαιόλαδα των κατωτέρω κατηγοριών:

  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας
    κατηγορίας, που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας βρωσίμων ελαιολάδων, προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, αναγράφεται πέραν των άλλων ενδείξεων και η παραπάνω κατηγορία του είδους, κατά περίπτωση.
δ) Το βρώσιμο πυρηνέλαιο, που αναφέρεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες μαζικές εστιάσεις) προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων. Ως βρώσιμο πυρηνέλαιο, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και διατίθεται με την ονομασία «ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ», είναι το έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από την επεξεργασία προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Για τα συσκευασμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, που αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις του άρθρου 3 «Υποχρεωτικές ενδείξεις» της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

2. Οι συσκευασίες των παραπάνω ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεωτικά είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος, που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση».

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.